back
about


Free Mind – The way we think!
We’re a group of adverting and marketing CALIBERS who truly believe that advertising is, in its form an art, and in its execution a science.
We blend creative passion with smart strategy to give company brands credibility and distinction they need to succeed. We approach each project - Graphics Design, Copywriting, TV Commercial and Printing Services - with a free but realistic mindset, from initial research, concepts to final production.
Our belief on building brand: 
creativity + good strategy = brand success
Our daily formula: 
free thinking + sharp mind = FREEMIND
Everyone of us has our specific area of expertise, and we’ve all worked together for years. We've worked with all types and sizes of organization from multinationals to start ups, in just about every industry: Food, beverage, construction, hospitality and leisure, health care, real estate,... 
We offer full service with reaction time and we have the ability to work within a budget.

Free Mind – The way we think!
Chúng tôi là nhóm những chuyên viên marketing và quảng cáo GIÀU NĂNG LỰC, những người thật sự tin rằng quảng cáo, về hình thức là một nghệ thuật, và trong thực thi là một khoa học.
Chúng tôi hòa trộn giữa niềm đam mê sáng tạo với chiến lược thông minh, tạo cho thương hiệu công ty bạn sự tin cẩn và khác biệt để vượt lên, giành lấy thành công. Mỗi dự án – Thiết kế, Viết lời quảng cáo, Phim quảng cáo và Dịch vụ in ấn – chúng tôi đều thực hiện với tư duy sáng tạo và óc thực tế cao, từ những bước nghiên cứu khởi đầu, đến phát triển ý tưởng, và sau cùng là sản phẩm hoàn thiện.
Trong xây dựng thương hiệu, chúng tôi tin: 
sáng tạo + chiến lược tốt = sự thành công cho thương hiệu
Công thức hàng ngày của chúng tôi: 
suy nghĩ phóng khoáng + tư duy nhạy bén = FREEMIND
Mỗi thành viên trong đội ngũ của chúng tôi đều có chuyên môn riêng, và chúng tôi đã sát cánh bên nhau từ nhiều năm qua. Chúng tôi đã làm việc với nhiều doanh nghiệp khác nhau về quy mô và cả về loại hình, từ những tập đoàn đa quốc gia đến công ty mới thành lập, trong hầu như tất cả mọi lĩnh vực: Thực phẩm, giải khát, xây dựng, khách sạn du lịch, y tế, bất động sản,… 
Chúng tôi cung cấp dịch vụ quảng cáo hoàn chỉnh với thời gian triển khai nhanh chóng và chi phí linh hoạt phù hợp ngân sách từng công ty.